279. GÜN

 

     Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır:

     “Kim geceleyin Duhân suresini okursa, o kimse, kendisi için yetmiş bin meleğin (Allah’tan) bağışlanma diledikleri halde sabaha kavuşur.” [1]

[Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’an 8; Beyhâkî, Şuâbü’l-İmân 2/484]


 


[1] Eyyüp Beyhan, Yüce Kitabımız Kurân-ı Kerîm’i Tanıyalım, Semerkand Yayınları, İstanbul 2009, s. 51. 

 

 

 

 

 

Yorumlar


   

-->