281. GÜN

 

     Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır:

     “Kim Cuma gecesi Duhân sûresini okursa bağışlanır. O kimse, sabaha bağışlanmış olarak ulaşır ve (ahirette) iri gözlü hûrilerle evlendirilir.” [1]

[Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’an 8; Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân 22]


 


[1] Eyyüp Beyhan, Yüce Kitabımız Kurân-ı Kerîm’i Tanıyalım, Semerkand Yayınları, İstanbul 2009, s. 51. 

 

 

 

 

 

Yorumlar


   

-->