284. GÜN

 

     Ebu Humeyd es-Sâidî r.a.’ın hanımı Ümmü Humeyd r.anha’dan rivayete göre Ümmü Humeyd, Peygamberimiz s.a.v.’in huzuruna gelerek dedi ki: ‘Ey Allah’ın Rasulü, ben seninle birlikte namaz kılmayı seviyorum.’ Bu söz üzerine Peygamberimiz s.a.v. şöyle buyurdu:

     “Ben, senin benimle birlikte namaz kılmayı sevdiğini biliyorum, fakat senin evinin iç tarafındaki odanda namaz kılman, dış tarafındaki odanda namaz kılmandan hayırlıdır. Dış tarafındaki odanda namaz kılman da avluda namaz kılmandan hayırlıdır. Evinin avlusunda namaz kılman, senin için mahalle mescidinde namaz kılmandan hayırlıdır. Mahalle mescidinde kılacağın namaz, benim mescidimde kılacağın namazdan hayırlıdır."

     Ravi dedi ki: Bunun üzerine Ümmü Humeyd emir verdi ve onun için evinin en dip tarafında yahut da en karanlık yerinde kendisine bir mescid yapıldı. Aziz ve celil olan Allah’ın huzuruna varıncaya kadar namazını orada kılardı.” [1]

[Ahmed, Müsned, VI, 371; İbn Huzeyme, Sahih, III, 95; İbn Hibban, Sahih, III, 318]


 


[1] Hafız ed-Dimyati, Hadislerle Amellerin Sevabı, çev. M. Beşir Eryarsoy, Bilimevi Basın Yayın, 3. bs., İstanbul 2009, s. 87-88. 

 

 

 

 

 

Yorumlar


   

-->