285. GÜN

 

     Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır:

     “Kim Haşr suresinin son kısmını gece veya gündüz okur, sonra da o gün ölürse, Allah cenneti ona vâcip kılar.” [1]

[Beyhâkî, Şuâbü’l-İmân 2/492]


 


[1] Eyyüp Beyhan, Yüce Kitabımız Kurân-ı Kerîm’i Tanıyalım, Semerkand Yayınları, İstanbul 2009, s. 51. 

 

 

 

 

 

Yorumlar


   

-->