286. GÜN

 

       Taberânî’de, Kasım b. Ebi Umame (r.a.)’tan şöyle dediğini rivayet etmektedir: Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

      “Mescide gidip gelmek, Allah yolunda cihaddandır.” [1]

[Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VIII, 208]


 


[1] Hafız ed-Dimyati, Hadislerle Amellerin Sevabı, çev. M. Beşir Eryarsoy, Bilimevi Basın Yayın, 3. bs., İstanbul 2009, s. 94. 

 

 

 

 

 

Yorumlar


   

-->