294. GÜN

 

     Ebu Ümame (r.a.)’tan rivayete göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

     “Üç kişinin Allah tarafından verilmiş teminatları vardır. Yaşarsa rızıklanır ve muhtaç bırakılmaz, ölürse Allah onu cennetine koyar. Evine girip de selam veren kimse Allah’ın teminatı altındadır. Mescide çıkıp giden bir kimse de Allah’ın teminatı altındadır. Allah yolunda çıkan bir kimse de Allah’ın teminatı altındadır.” [1]

[Ebu Davud, Sünen, III, 7; İbn Hibban, Sahih, I, 360]


 


[1] Hafız ed-Dimyati, Hadislerle Amellerin Sevabı, çev. M. Beşir Eryarsoy, Bilimevi Basın Yayın, 3. bs., İstanbul 2009, s. 95-96.  

 

 

 

 

 

 

Yorumlar


   

-->