302. GÜN

 

     Berâ b. Âzib (r.a.) dedi ki: Resulullah (s.a.v.) safın kenarına gelir ve cemaatin göğüslerini, omuzlarını hizaya sokar ve şöyle buyururdu:

     “İhtilaf etmeyiniz (saflarınız eğri büğrü olmasın). O zaman kalpleriniz de ihtilafa düşer. Şüphesiz birinci saftakilere Allah rahmet, melekler de dua ederler.” [1]

[İbn Huzeyme, Sahih, III, 23][1]Hafız ed-Dimyati, Hadislerle Amellerin Sevabı, çev. M. Beşir Eryarsoy, Bilimevi Basın Yayın, 3. bs., İstanbul 2009, s. 80. 

 

 

 

 

 

Yorumlar


   

-->