306. GÜN

 

     İrbâd b. Sâriye (r.a.)’dan; Rasulullah (s.a.v.) birinci saftakilere üç defa mağfiret diler, ikinci saftakilere bir defa mağfiret dilerdi. [1]

[İbn Mâce, I, 318; Nesâî, II, 92]


 


[1] Hafız ed-Dimyati, Hadislerle Amellerin Sevabı, çev. M. Beşir Eryarsoy, Bilimevi Basın Yayın, 3. bs., İstanbul 2009, s. 80.

 

 

 

Yorumlar


   

-->