309. GÜN

 

     Hz. Peygamber (s.a.v.) Zilzâl sûresi hakkında şöyle buyurmuştur:

     “Her kim Zilzâl sûresini okursa onun için bu sûre Kurân’ın yarısına denktir.” [1]

[Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’an 10]


 


[1] Eyyüp Beyhan, Yüce Kitabımız Kurân-ı Kerîm’i Tanıyalım, Semerkand Yayınları, İstanbul 2009, s. 55. 

 

 

 

 

Yorumlar


   

-->