313. GÜN

 

     Berâ b. Âzib (r.a.) dedi ki: Rasulullah (s.a.v.) safın bir tarafından öbür tarafına kadar gider, bizim omuzlarımızı ya da göğüslerimizi sıvazlayarak düzeltir ve şöyle derdi:

     “(Saflarınızda) ihtilaf etmeyiniz (ileri geri durmayınız). O zaman kalpleriniz de ihtilâfa (ayrılığa) düşer.” (Berâ) dedi ki: Şöyle de derdi: “Şüphesiz safları dolduranlara Allah rahmet, melekleri dua eder.” Hadisi Ahmed ve İbn Mâce rivayet etmişlerdir: İbn Mâce şunu da eklemektedir: "Kim (bir saftaki) bir boşluğu doldurursa, Allah o sebeple onu bir dereceye yükseltir. Kulun kendisiyle bir safı doldurmak üzere attığı bir adım kadar Allah’ın sevdiği hiçbir adım yoktur.” [1]

[Ahmed, Müsned, VI, 297; İbn Mâce, I, 319]


 


[1] Hafız ed-Dimyati, Hadislerle Amellerin Sevabı, çev. M. Beşir Eryarsoy, Bilimevi Basın Yayın, 3. bs., İstanbul 2009, s. 81. 

 

 

 

Yorumlar


   

-->