314. GÜN

 

     Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

     “Kim, Kâfirûn sûresini okursa bu sûre onun için Kur’an’ın dörtte birine denk tutulur.” [1]

[Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’an 10; Beyhâkî, Şuâbü’l-İmân 2/497]


 


[1] Eyyüp Beyhan, Yüce Kitabımız Kurân-ı Kerîm’i Tanıyalım, Semerkand Yayınları, İstanbul 2009, s. 55. 

 

 

 

Yorumlar


   

-->