315. GÜN

 

     Abdullah b. Ömer (r.a.)’tan rivayete göre Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

     “Bir safı dolduranı Allah da gözetir. Bir safı koparanı (arada boşluk bırakarak bozarsa) Allah da koparır.” [1]

[Nesâî, II, 93; İbn Huzeyme, Sahih, III, 23]


 


[1] Hafız ed-Dimyati, Hadislerle Amellerin Sevabı, çev. M. Beşir Eryarsoy, Bilimevi Basın Yayın, 3. bs., İstanbul 2009, s. 82. 

 

 

 

 

Yorumlar


   

-->