342. GÜN

 

     İbnu Ömer r.anhümâ anlatıyor:

     “Resulullah s.a.v. sadaka-i fıtrı müslümanlardan büyük küçük, kadın erkek, her bir hür ve köle üzerine bir sa’ hurma veya bir sa’ arpa olarak farz kıldı.”

[Buhârî, Zekât 70, 71, 73, 74, 76, 78; Müslim, Zekât 13, (984); Muvatta, Zekât 51, 53, 55, (1, 283);
Tirmizî, Zekât, 35, (676); Ebû Dâvud, Zekât 19, (1611, 1612, 1613, 1614, 1615);
Nesâî, Zekât 30, 31, 32, 33, 34, 41, (5, 47); İbnu Mâce Zekât 21, (1926)] 

 

 

 

 

 

Yorumlar


   

-->