35. GÜN

    

     Taberânî’nin kendi senediyle Enes b. Malik (r.a.)’dan rivayet ettiğine göre o Peygamberimiz (s.a.)’i şöyle buyururken dinlemiştir:

     “Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerini oruç tutan bir kimseye Allah cennette inci, yakut ve zebercetten bir köşk bina eder ve ona cehennem ateşinden bir kurtuluş beratı yazar.” [1]

[Taberânî, Evsat, I, 188][1] Hafız ed-Dimyati, Hadislerle Amellerin Sevabı, çev. M. Beşir Eryarsoy, Bilimevi Basın Yayın, 3. bs., İstanbul 2009, s. 250.

 

 

 

Yorumlar


   

-->