364. GÜN

 

     Ebu Hureyre (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:

     “Sadaka hiçbir malı eksiltmez. Allah, affeden bir kulun ancak şerefini artırır. Bir kimse Allah için alçak gönüllülük gösterirse Allah o kimsenin ancak derecesini yükseltir.”

[Müslim, Birr 69 (2588); Tirmizî, Birr 82 (2029); Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II/235, 386, 438]

 

 

 

 

Yorumlar


   

-->