37. GÜN

     Ebu Zerr (r.a.)’tan şöyle dediği rivayet edilmiştir:

     Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurdu:

     “Her aydan üç gün oruç tutan kimsenin bu orucu senenin tümünü oruç tutmak demektir. Yüce Allah bunu doğrulamak üzere Kitab-ı Kerim’inde şu buyruğu indirmiştir: ‘İyilikle gelene bunun on misli vardır’ (En’am, 6/160) Bir gün, on gün gibi mükâfatlandırılacaktır.” [1]

[Ahmed, Müsned, V, 145-146; Tirmizî, III, 126; Neseî, IV, 219; İbni Mace, I, 545; İbn Huzeyme, Sahih, III, 300][1] Hafız ed-Dimyati, Hadislerle Amellerin Sevabı, çev. M. Beşir Eryarsoy, Bilimevi Basın Yayın, 3. bs., İstanbul 2009, s. 247.

 

 

 

Yorumlar


   

-->