50. GÜN

 

     Ebu Hureyre (r.a.)’tan dedi ki:

     Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurdu:

     “Kuşluk namazına ancak evvâb (çokça tevbe ederek Allah’a dönen kimse) kimseler devam eder. İşte salâtu’l-evvâbîn: evvâbîn namazı (Allah’a dönenler namazı) da budur.” [1]

[İbn Huzeyme, Sahih, II, 228]    
[1] Hafız ed-Dimyati, Hadislerle Amellerin Sevabı, çev. M. Beşir Eryarsoy, Bilimevi Basın Yayın, 3. bs., İstanbul 2009, s. 131.

 

 

 

Yorumlar


   

-->