56. GÜN

 

     Sevbân (r.a.)’tan rivayet edilmiştir:

     “Resulullah (s.a.) (farz) namazı bitirdiği zaman üç defa istiğfar eder ve sonra da: ‘Allahumme ente’s-Selâmu ve minke’s-Selâm tebârekte yâ ze’l-Celâli ve’l-İkrâm’ (Allahım! Selâm sensin. Selamet de ancak sendendir. Mübareksin. Ey Celâl ve İkrâm sahibi!) derdi.”

     Hadisin ravilerinden biri olan Evzâî’ye: (Rasulullah’ın yaptığı) bu istiğfar nasıl olacak? diye soruldu. O da: ‘Estağfirullah’ (Allaha sığınıyorum), ‘Estağfirullah’ (Allaha sığınıyorum) dersin, dedi.[1]

[Müslim, Mesâcid 135 (591). Ayrıca bk. Ebu Davud, Vitr 25 (1513); Tirmizî, Salât 224 (300), Nesâî, sehv 81; İbn Mikametu’s-Salat, 32 (924)][1] İmam Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn, Tercüme: Hanifi Akın, Ensar Neşriyat, 2. bs., İstanbul 2012, s. 855. 

 

 

 

Yorumlar


   

-->