61. GÜN

 

     Ebu’d-Derdâ (r.a.)’dan rivayete göre; Peygamberimiz (s.a.) şöyle buyurdu:

     “Sizden herhangi bir kimse bir gecede Kur’ân’ın üçte birini okumaktan âciz midir?” Ashab: Bir gecede Kur’ân’ın üçte birini nasıl okuyabiliriz, diye sordular. Allah Rasûlü şöyle buyurdu: “«Kul huvallâhu ehad» üçte birine denktir.” Bir başka rivayette şöyle buyrulmuştur: “Aziz ve celil olan Allah, Kur’ân’ı üç bölüme ayırmıştır. «Kul huvallâhu ehad»’i Kur’an bölümlerinden bir bölüm yapmıştır.”[1]

[Müslim, I, 556]


 


     [1] Hafız ed-Dimyati, Hadislerle Amellerin Sevabı, çev. M. Beşir Eryarsoy, Bilimevi Basın Yayın, 3. bs., İstanbul 2009, s. 355.

 

 

 

Yorumlar


   

-->