75. GÜN

 

     Ebû Mûsâ el-Eş’ârî (r.a.)’tan rivayet edilmiştir:

   “Resûlullah (s.a.), bana ‘Sana, cen­net hazinelerinden bir hazineyi bildire­yim mi?’ buyurdu. Ben de: ‘Evet, (bil­dir) Ey Allah’ın Resulü!’ dedim. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.): «Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh» (Güç ve kuvvet ancak Allah’a mahsustur) buyurdu.”

[Buhârî, Megâzî 38; Deavât 50, Kader 7, Tevhid 9; Müslim, Zikr 47 (2704)]

 

 

 

 

 

Yorumlar


   

-->