77. GÜN

 

     Ebu Umame’den (r.a.) merfu olarak rivayet edildiğine göre şöyle dedi:

   “Kim zikrederek ve tahir olarak/abdestli yatar, sonra gece uyanırsa Allah’tan dünyaya ve ahirete dair ne isterse Allah onun istediğini verir.” [1]

[Ebu Davud (5042); İbnMace (3881)]

 


[1] Mahmud b. Mansur, Terk Edilmiş Sünnetler, Mütercim: İlyas Bulut, Karınca Polen Yayınları, İstanbul 2012, s. 129-130.

 

 

 

 

 

Yorumlar


   

-->