15

Süfyan İbnu Abdillah es-Sakafi (ra) anlatıyor: “Ey ALLAH'ın Rasulü, bana İslam hakkında öyle bir bilgi ver ki, bana yetsin ve sizden başka kimseye İslam'dan sormaya hacet bırakmasın.” dedim. Şu cevabı verdi:

“ALLAH'a inandım de, sonra da doğru ol.” (Müslim, İman 62)

   

-->