21

Ebu Ümame (ra) Hz. Peygamber (sav)'in şöyle dediğini rivayet ediyor:

“Kim ALLAH için sever, ALLAH için buğzeder; ALLAH için verir, ALLAH için vermezse imanını kemale erdirmiştir.” (Ebu Davud, Sünnet 16)

   

-->