24

Ebu Said el-Hudri (ra) Hz. Peygamber (sav)'in şöyle dediğini rivayet etti:

“Bir kimsenin mescide alakasını görürseniz, onun mü'min olduğuna şehadet edin, zira Cenab-ı Hakk şöyle buyuruyor: 'ALLAH'ın mescidlerini ancak ALLAH'a ve ahiret gününe inananlar imar eder.' (Tevbe, 9/18) (Tirmizi, Tefsir, Sure 2)

   

-->