26

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Hz. Peygamber (sav)'in ashabından bir kısmı ona sordular:

“Bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor, normalde bunu söylemenin günah olacağına kaniyiz.” Hz. Peygamber (sav):

“Gerçekten böyle bir korku duyuyor musunuz?” diye sordu. Oradakiler, “Evet!” deyince:

“İşte bu (korku) imandan gelir (vesvese zarar etmez).” dedi. (Müslim, İman 209) 

   

-->