267

Ka'b İbnu Ucre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) bana şunu söyledi:

“ Ey Ka'b İbnu Ucre, seni, benden sonra gelecek ümeraya karşı ALLAH'a sığındırırım. Kim onalrın kapılarına gider ve onları, yalanlarında tasdik eder, zulümlerinde onlara yardımcı olursa, o benden değildir, ben de ondan değilim; ahirette havz-ı kevserin başında yanıma da gelemez. Kim onların kapısına gitmez, yalanlarında onları tasdik etmez, zulümlerinde yardımcı olmazsa o bendendir, ben de ondanım; o kimse, havzın başında yanıma gelecektir. Ey Ka'b İbnu Ucre! Namaz burhandır. Oruç sağlam bir kalkandır. Sadaka hataları söndürür, tıpkı suyun ateşi söndürdüğü gibi. Ey Ka'b İbnu Ucre! Haramla biten bir ete mutlaka ateş gerekir.” (Tirmizi, Salât 433)

   

-->