270

İbnu Ömer (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir... Dua, inen ve henüz inmeyen  her çeşit (müsibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir.” (Tirmizi, Da'avât 112)

   

-->