278

Ebu Ümame (ra) anlatıyor: Dedim ki: “Ey ALLAH'ın Resulü! En ziyade dinlenmeye (ve kabule) mazhar olan dua hangisidir?”

“ Gecenin sonunda yapılan dua ve farz namazların ardından yapılan dualardır!” diye cevap verdi.” (Tirmizi, Da'avât 80)

   

-->