295

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ ALLAH'a duayı, size icabet edeceğinden emin olarak yapın. Şunu bilin ki ALLAH Celle Şânuhu (bu inançla olmayan ve) gafletle, (başka meşguliyetlerle) oyalanan kalbin duasını kabul etmez.” (Tirmizi, Da'avât 66)

   

-->