301

İbnu Mes'ud (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Allah Teâla Hazretlerinin fazlından isteyin. Zira ALLAH, kendisinden istenmesini sever. İbadetin en efdali de (dua edip) kurtuluşu beklemektir.” (Tirmizi, Da'avât 126)

   

-->