304

Ebu Selâm, Hz. Enes (ra)'ten naklediyor: “ Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğini işittim:

“Kim akşama ve sabaha erdiği zaman: ‘Rabb olarak ALLAH'a, din olarak İslam'a, resul olarak Muhammed (sav)'e razı olduk.’  derse, onu razı etmek de ALLAH üzerine bir hak olmuştur.” (Rezin bu duaya “Kıyamet günü” ifadesini ilave etmiştir.)

(Ebu Davud, Edeb 119)

   

-->