32

Nevvas İbnu Sim'an (ra) anlatıyor: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki:

“ALLAH, bize iki tarafında iki ev bulunan bir doğru yolu misal veriyor. -bir rivayette iki ev değil, iki sur denmiştir- Bu evlerin açık olan kapıları vardır. Kapıların üzerine de perdeler çekilmiştir. Biri yolun başında, biri de onun yukarısında durmuş iki davetçi (gelip geçenlere) şu daveti okuyorlar: “ALLAH cennete çağırır, dilediğini doğru yola eriştirir.” (Yunus, 10/25). Yolun iki yakasındaki kapılar ise ALLAH'ın hududu (yani yasakları)dur. Hiç kimse perdeyi açmadan bu yasaklara düşmez. Kişinin yukarısındaki davetçi, Rabbisinin vaiz'idir.”  (Tirmizi, Emsal 1)

   

-->