339

Ebu Derdâ (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) Hz. Davud'u zikredince, onu “insanların en âbidi (yani çok ve en ihlaslı ibadet yapanı)” olarak tavsif ederdi. Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Hz. Davud (as)'un duaları arasında şu dua da vardı:

“ALLAH'ım! Senden sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine beni ulaştıracak ameli talebediyorum. ALLAH'ım! Senin sevgini nefsimden, ailemden, malımdan, soğuk sudan daha sevgili kıl.”

(Tirmizi, Da'avât 74) 

   

-->