340

Hz. Ömer ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Kim bir belaya uğrayanı görünce şu duayı okursa: ‘Seni imtihan ettiği şeyde bana afiyet veren ve birçok yarattığından beni üstün kılan ALLAH'a hamdolsun!’ Artık yaşadığın müddetçe, bu bela ne olursa olsun ona maruz kalmaktan muaf kılınır.”

(Tirmizi, Da'avât 38) 

   

-->