341

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) dua ederken şunu söylerdi:

“ALLAH'ım dinimi doğru kıl, o benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl, hayatım onda geçmektedir. Ahiretimi de doğru kıl, dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma (vesilesi) kıl. Ölümü de her çeşit şerden (kurtularak) rahat(a kavuşma) kıl.”

(Müslim, Zikr 71)

   

-->