354

Hz. Ebu Bekr Sıddık (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“İstiğfar eden kimse, günde yetmiş kere de tövbesinden dönse günahta musır sayılmaz.”

 (Tirmizi, Da'avât 119)

   

-->