356

el-Eğarru'l-Müzeni (ra) anlatıyor Resulullah (sav)'ın şöyle dediğini nakletmiştir:

“Ey insanlar! Rabbinize tövbe edin. ALLAH'a kasem olsun ben Rabbim Tebârek ve Teâla Hazretlerine günde yüz kere tövbe ederim.”

(Müslim, Zikr 42)

   

-->