358

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ İki kelime vardır, bunlar dile hafif, terazide ağır, Rahmân'a da sevgilidirler; 'Sübhânallahi  ve bi-hamdihi, Sübhânallahi'l-azim.' (ALLAH'ım seni hamdinle tespih ederim, yüce ALLAH'ım seni tenzih ederim) kelimeleridir.”

(Buhari, Da'avât 65)

   

-->