359

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Lâ havle ve lâ kuvvete illa billah. (Güç de kuvvet de ancak ALLAH'tandır) sözünü çok tekrar edin.”

(Tirmizi, Da'avât 141)

   

-->