36

“Ey insanlar, bilesiniz ki: Ben bir beşerim. Rabbim'in elçisinin (Azrail aleyhisselam) gelmesi ve davetine icabet etmem zamanı yakındır. Ben size iki kıymetli şey bırakıyorum: Birincisi Kitabullah'tır, içerisi nur ve hidayet doludur. ALLAH'ın Kitabı'nı alın ve ona dört elle sarılın.” (Rasulullah (sav) Kur'an'ı Kerim'e birçok teşviklerde bulunduktan sonra devamla)  “Ehl-i Beyt'im hakkında size ALLAH'ı hatırlatıyorum. Ehl-i Beyt'im hakkında size ALLAH'ı hatırlatıyorum. Ehl-i Beyt'im hakkında size ALLAH'ı hatırlatıyorum...” dedi.(Müslim)

   

-->