360

Ebu Musa (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Allahu Teâla nazarında, bir kulun ALLAH tarafından yasaklanan kebirelerden sonra, beraberinde getirebileceği en büyük günahlardan biri, kişinin ödenecek karşılık bırakmadan üzerinde borç olduğu halde ölmesidir.”

(Ebu Davud, Büyü 9)

   

-->