361

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Kim, ödemek arzusu ile insanların malını alır ise, ALLAH (onun borcunu) ona bedel eda eder. Kim de telef etmek niyetiyle halkın malını alırsa ALLAH onu telef eder.”

(Buhari, İstikraz 2)

   

-->