363

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Borcunu ödeyebilecek durumda olan zengin kimsenin ödemeyi geciktirmesi zulümdür. Biriniz bir zengine havale olunursa (havaleyi kabul etsin)."

(Buhari, İstikraz 12)

   

-->