364

Eş-Şerîd (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Zenginin borcunu savsaklaması, haysiyetinin ihlal edilmesini ve cezalandırılmasını helal kılar.”

(Ebu Davud, Akdiye 29)

   

-->