37

Mikdam İbnu Ma'dikerb (ra) anlatıyor: Rasulullah (sav) buyurdular ki:

“Habersiz olsun, rahat koltuğunda otururken kendisine benim bir hadisim ulaştığı zaman kişinin: 'Bizimle sizin aranızda ALLAH'ın Kitab'ı vardır. Onda nelere helal denmişse onları helal biliriz. Nelere de haram denmişse onları haram addederiz.' diyeceği zaman yakındır. Bilin ki, Rasulullah (sav)'ın haram kıldıkları da tıpkı ALLAH'ın haram ettikleri gibidir.”(Ebu Davud, Sünne 6)

   

-->