374

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Dünya, mü'mine hapishane, kafire cennettir.”

(Müslim, Zühd 1)

   

-->