377

Sehl İbnu Sa'd (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Eğer dünya ALLAH nazarında sivri sineğin kanadı kadar bir değer taşısaydı, tek bir kafire ondan bir yudum su içirmezdi.”

(Tirmizi, Zühd 13)

   

-->