381

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Merhamet, ancak şakinin (ebedi hüsrana uğrayanın) kalbinden çıkarılır.”

(Tirmizi, Birr 16)

   

-->