382

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “Resulullah (sav) (bir gün), Hasan İbnu Ali (ra)'yi öpmüş idi. Bu sırada yanında bulunan Akra İbnu Habis, (sanki bunu tuhaf karşıladı ve):

“Benim on tane çocuğum var. Fakat onlardan hiçbirini öpmedim.” dedi. Resulullah (sav) ona bakıp:

“ Merhamet etmeyene merhamet edilmez.” buyurdu.”

(Buhari, Edeb 18)

   

-->