384

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ALLAH rahmeti yüz parçaya böldü. Bunlardan doksan dokuz parçayı kendine ayırdı. Yeryüzüne geri kalan bir cüzü indirdi. (Bunu da -cin, insan ve hayvan- mahlukatı arasında taksim etti.) Bu tek cüzden nasibine düşen pay sebebiyledir ki mahlukat birbirlerine karşı merhametli davranır. At, (hayvan) yavrusuna basmamak endişesiyle ayağını bu sayede kaldırır.”

(Buhari, Edeb 19)

   

-->